wat biedt UITVAARTVERENIGINGSINT PAULUS?

UITVAARTVERENIGING SINT PAULUS verzorgt in de meest uitgebreide zin van het woord een begrafenis of crematie van haar leden.

Voor leden geldt een korting op het dienstenpakket. De uitvaartvereniging kan een beroep doen op eigen verzorgsters (voor de laatste verzorging van de overledene, ook wel aflegsters genoemd), dragers en vakbekwame uitvaartverzorg(st)ers.

Leden van de vereniging hebben recht op:

- Algehele verzorging door een uitvaartverzorg(st)er
- Verzorgsters, voorloper en dragers
- Eenmalig transport van de overledene binnen Waarland
- Korting op gebruik koeling/airco
- Gebruik van kleine materialen bij opbaring.

Ook niet-leden kunnen uiteraard een beroep doen op de vereniging. Hiervoor wordt, naast de gemaakte kosten, een bedrag voor administratie- en afschrijvingskosten gerekend.

Aula
De vereniging beschikt over een aula, waar een kistkoeling en ruimtekoeling aanwezig zijn. De aula kan voor één of enkele dagen worden gehuurd. Mocht u kiezen voor een opbaring in de aula, dan heeft u gedurende deze dagen de beschikking over een eigen sleutel zodat u ten alle tijden naar de aula kunt gaan.

De Uitvaartleid(st)er;
De verantwoordelijkheid van de uitvaartverzorg(st)er omvat de zorg voor een goede gang van zaken vóór, tijdens en na afloop van een begrafenis of crematie. De hoofdtaak omvat het regelen, plannen en uitvoeren van de uitvaart op een wijze, die aansluit bij de wensen en beleving van de nabestaanden.

De uitvaartverzorg(st)er ondersteunt de nabestaanden en  helpt bij alle vragen, die u heeft na een overlijden en tijdens de dagen voor de uitvaart. Haar/zijn kennis van zaken zorgt er voor dat aan elk detail, hoe klein ook, aandacht en zorg zal worden besteed. Op deze wijze zal een begrafenis of crematie respectvol verzorgd zijn en worden de nabestaanden vele zorgen uit handen genomen.Meer informatie


De uitvaartverzorg(st)er heeft contact met de nabestaanden:
•  Het opbaren van de overledene. Het afleggen kan in overleg met de familie worden gedaan door 1 verzorgster samen met familie of door 2 verzorgsters.
•  Regelen, indien nodig,  van vervoer van de overledene naar huis of aula.
•  Informeren en begeleiden bij de keuze van graf- of crematiekist, bloemen, opstellen en verzorgen van rouwcirculaires en overlijdensadvertenties.
•  Afspraken maken voor kerkdiensten, crematorium en /of begraafplaats.
•  Regelen voor eventuele “koffietafel” na afloop van de uitvaart.
•  Regelmatig contact met de nabestaanden en controleert de situatie van de overledene.
•  Sluit samen met de nabestaanden de kist.
•  Zorgt voor bloemendragers en het condoleanceregister.
•  Regelt de opstelling van de rouwstoet en zorgt voor rouwvervoer .
•  Bijzetten urn in urnenmuur of urnengraf. 
•  Nazorg.

Verder regelt de uitvaartverzorg(st)er:   
•  Het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente en het verzorgen van formaliteiten, welke volgens de wet noodzakelijk zijn.
•  Het laten drukken van de rouwkaarten en het plaatsen van eventuele advertentie in een krant, bij voorkeur door de plaatselijke drukkerij.
•  De bestelling van bloemen, bij voorkeur bij plaatselijke leveranciers.
•  Zorgt voor een volledige en juiste invulling van een ‘opdrachtformulier’ dat ook door de nabestaanden wordt ondertekend.

 Infoboekjes
Uitvaartvereniging Sint Paulus heeft ook info boekjes.
Deze zijn te verkrijgen via de bestuursleden en kosten € 15,-- per stuk.

- Verlies (boekje over gevoelens, gedachten en toekomst)
- Mijn afscheid (persoonlijke wensen en aantekeningen voor mijn nabestaanden)
- Zorgen erna (leidraad afwikkeling nalatenschap van een alleenstaande of ongehuwde)
- Zorgen erna (leidraad afwikkeling nalatenschap na het overlijden van uw partner)
-  Dag lieve... (Boekje voor kinderen, ze kunnen een herinneringen boekje maken van de persoon die overleden is)