geschiedenis

Opgericht in 1934 - is een vereniging met bijna 2000 leden en zonder winstoogmerk.

Met de stichting van de parochie Sint Wulfram door pastoor J.J. Vollering in 1919 werd tevens de aanzet gegeven tot de aanleg van een eigen kerkhof. Vanaf oktober 1919 konden de overledenen van Waarland in het eigen dorp ten grave worden gedragen.

Het duurde echter nog tot 1934 voordat de parochie de beschikking kreeg over een eigen vereniging. Daarvoor waren het de buren die als drager optraden en de kist werd door de plaatselijke timmerman gemaakt. De familie moest zelf het overlijden aangeven bij het gemeentehuis, bidprentjes maken en rouwadvertenties plaatsen. Door het oprichten van een vereniging kon men de zaken beter opzetten en organiseren en bleef toch de gemeenschap er bij betrokken. Immers de vereniging kon beschikken over een algehele verzorger, dragers en aflegsters. De familie kreeg hierdoor meer tijd om het overlijden van hun dierbaren te verwerken.

Er hebben  in de afgelopen periode van 80 jaar diverse veranderingen plaatsgevonden. Zo is de rouwkoets vervangen door een fraaie lijkwagen. Ook het dragen van de overledene op de schouders heeft meer plaatsgemaakt door het rijden met een baar. De aula, urnenmuur en het cremeren doen hun intrede. De kleding van de medewerkers van de vereniging gaan mee met de tijd. En ook de media geeft de laatste jaren ruime aandacht aan het overlijden en de dood. En zeker niet onbelangrijk zijn de voordurende veranderingen doordat de wetgever steeds weer voor nieuwe bepalingen zorgde.

Veel van onze dorpsgenoten hebben in de afgelopen 80 jaar hun steentje bijgedragen om te komen tot de vereniging die goed op haar taak is berekend. Alles staat goed op de rails met uitstekende verzorgers en een adequaat bestuur. De vereniging heeft een ‘samenwerkingsverband’ met diverse verenigingen uit de omtrek. Periodiek worden zaken besproken en afgestemd die in het belang zijn van de nabestaanden. Ook onderlinge hulp is een afspraak die de vereniging een garantie geeft om de werkzaamheden zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren.

Ik heb ruim 41 jaar deel mogen uitmaken van het bestuur van deze vereniging. We hebben door zelfwerkzaamheid de eerste aula opgezet. De eerste urnenmuur is mede door de inzet van het bestuur tot stand gekomen. Ook bij het vertrek van de voetbalvereniging Con Zelo stond het bestuur op de bres om bij de gemeente een aanliggend stuk grond te verwerven voor de uitbreiding van de begraafplaats. Nu ik weet dat de vereniging beschikt over een goed team, die onder alle, soms moeilijke, omstandigheden het (liefde)- ‘werk’ zo goed  mogelijk verricht heb ik met een gerust hart het stokje overgedragen. Op 7 oktober 2014 bestaat de vereniging 80 jaar. Moge het bestaansrecht nog in lengte van jaren blijven doorgaan.

Siem Bruin Voorzitter van 1973 -2014

Artikel in W4 inz 80 jaar bestaan

Sint Paulus 60 jaar bestaan boek

Download hieronder het boek

Sint Paulus 60 jaar